Dodávatelia plynu pre domácnosti

ELGAS, k.s.

Energie2, a.s.

innogy Slovensko s.r.o.

LAMA energy a. s. - organizačná zložka

MAGNA ENERGIA a. s.

Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Stredoslovenská energetika, a.s.

ZSE Energia, a.s.

Východoslovenská energetika  a.s.