Ako riešiť zmenu dodávateľa energií

“Odberateľ elektriny a plynu má právo slobodného výberu dodávateľa”

s čím potrebujete poradiť?

Chcem obnoviť pripojenie odberného miesta

Chcem prepísať odberné miesto na seba

Sťahujem sa a chcem si zriadiť novú pripojku