Nová prípojka elektriny pre dom alebo byt

Pri pripojení nového odberného miesta je potrebné najskôr zrealizovať prípojku a zlegalizovať ju v spolupráci s miestnym prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS). Následne uzavrieť združenú zmluvu s dodávateľom elektriny, ktorý v závere požiada montáž elektromera. Pozrime sa na proces podrobnejšie.

Postup

Podajte žiadosť o pripojenie

Navštívte kanceláriu regionálneho prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS), na území ktorého sa Vaša nehnuteľnosť nachádza, a podajte žiadosť o pripojenie nového odberného miesta.

Ako zistím do akej PDS patrím?

Ak si chcete byť istý, kto pod ktorú PDS spadá Vaše odberné miesto, použite náš PDS Vyhľadávač. Jednoducho len zadajte PSČ obce, kde sa odberné miesto nadchádza a PDS dohľadáme automaticky.

Žiadosť o pripojenie elektriny – odberného miesta je možné podať aj online na stránke príslušnej PDS:

Uzatvorenie zmluvy o pripojení

Na základe žiadosti s Vami PDS uzatvorí Zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy, ktorej súčasťou budú obchodné a technické podmienky pripojenia. (Bude Vám doručený návrh zmluvy, ktorý potvrdíte elektronicky alebo písomne).

Po podpísaní Zmluvy o pripojení, zaplatení pripojovacieho poplatku v zmysle platného cenníka PDS, doručení požadovaných dokumentov na PDS (revízne správy, atď.) a príprave odberného miesta na pripojenie (odberné miesto pripravíte v súčinnosti s Vami vybraným elektrikárom)

Vyberiete nového dodávateľa elektriny za účelom uzatvorenia Zmluvy o združenej dodávke elektriny

Dodávateľa je potrebné kontaktovať. Môžete si tiež vybrať dodávateľa, ktorý umožňuje online vytvorenie a podpísanie zmluvnej dokumentácie cez mobil, alebo tablet a vyhnete sa tak zbytočnej návšteve dodávateľa alebo pošty.

Pripojenie

Po podpísaní zmluvy za Vás dodávateľ odošle na PDS požiadavku na montáž meradla. Po dohode termínu montáže budete pripojení k dodávke elektriny.