Nová prípojka elektriny pre dom alebo byt

Nová prípojka elektriny pre dom alebo byt Pri pripojení nového odberného miesta je potrebné najskôr zrealizovať prípojku a zlegalizovať ju v spolupráci s miestnym prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS). Následne uzavrieť združenú zmluvu s dodávateľom elektriny, ktorý v závere požiada montáž elektromera. Pozrime sa na proces podrobnejšie. Postup Podajte žiadosť o pripojenie Navštívte kanceláriu regionálneho prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS), na území ktorého […]

Pripojenie elektriny po dlhodobom odpojení – obnova

Pripojenie elektriny po dlhodobom odpojení – obnova Ak chcete obnoviť pripojenie odberného miesta, na ktorom je demontovaný elektromer (nie z dôvodu odpojenia pre neuhrádzanie záväzkov), je tento krátky článok určený práve pre Vás. Na odbernom mieste môže byť elektromer zdemontovaný z viacerých dôvodov. Medzi najbežnejšie patrí rekonštrukcia objektu (domu, bytu, chaty) alebo jeho dlhodobé nevyužitie (zdedený […]

Prepis elektriny pri zmene majiteľa nehnuteľnosti

Prepis elektriny pri zmene majiteľa nehnuteľnosti S prepisom elektriny, alebo prepisom plynu sa stretáme v bežnom živote len príležitostne. Zvyčajne sa jedná o kúpu domu, bytu, chaty prípadne ich darovanie. Často sa realizuje aj pri dlhodobom prenájme nehnuteľnosti. Poďme sa pozrieť ako zrealizovať prepis elektriny z pôvodného vlastníka a odberateľa na nového. Vysvetlime si jednotlivé […]