Nová prípojka zemného plynu pre dom alebo byt

Nová prípojka zemného plynu pre dom alebo byt Pri pripojení nového odberného miesta je potrebné najskôr zrealizovať a zlegalizovať prípojku v spolupráci s SPP – distribúcia, a.s. ako jediným prevádzkovateľom distribučnej sústavy (PDS) plynu na Slovensku. Následne uzavrieť združenú zmluvu s dodávateľom zemného plynu, ktorý v závere požiada montáž plynomeru. Pozrime sa na proces podrobnejšie. Postup Podajte žiadosť o pripojenie Žiadosť o pripojenie […]

Pripojenie zemného plynu po dlhodobom odpojení – obnova

Pripojenie zemného plynu po dlhodobom odpojení – obnova Ak chcete obnoviť pripojenie odberného miesta zemného plynu, na ktorom je demontovaný plynomer, je tento krátky článok určený práve pre Vás. Ak chcete obnoviť pripojenie odberného miesta zemného plynu, na ktorom je demontovaný plynomer, je tento krátky článok určený práve pre Vás. Na odbernom mieste môže byť […]

Prepis plynu pri zmene majiteľa nehnuteľnosti

Prepis plynu pri zmene majiteľa nehnuteľnosti Prepis zemného plynu, alebo prepis elektriny je udalosť, s ktorou sa zvyčajne stretáme pri darovaní alebo kúpe domu, byt. Niekedy sa s procesom zmeny odberateľa plynu stretáme i pri zmene nájomníka, v tomto prípade je to však skôr výnimka. Poďme sa pozrieť ako zrealizovať prepis plynu z pôvodného vlastníka […]