Nová prípojka zemného plynu pre dom alebo byt

Nová prípojka zemného plynu pre dom alebo byt Pri pripojení nového odberného miesta je potrebné najskôr zrealizovať a zlegalizovať prípojku v spolupráci s SPP – distribúcia, a.s. ako jediným prevádzkovateľom distribučnej sústavy (PDS) plynu na Slovensku. Následne uzavrieť združenú zmluvu s dodávateľom zemného plynu, ktorý v závere požiada montáž plynomeru. Pozrime sa na proces podrobnejšie. Postup Podajte žiadosť o pripojenie Žiadosť o pripojenie […]

Nová prípojka elektriny pre dom alebo byt

Nová prípojka elektriny pre dom alebo byt Pri pripojení nového odberného miesta je potrebné najskôr zrealizovať prípojku a zlegalizovať ju v spolupráci s miestnym prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS). Následne uzavrieť združenú zmluvu s dodávateľom elektriny, ktorý v závere požiada montáž elektromera. Pozrime sa na proces podrobnejšie. Postup Podajte žiadosť o pripojenie Navštívte kanceláriu regionálneho prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS), na území ktorého […]

Pripojenie zemného plynu po dlhodobom odpojení – obnova

Pripojenie zemného plynu po dlhodobom odpojení – obnova Ak chcete obnoviť pripojenie odberného miesta zemného plynu, na ktorom je demontovaný plynomer, je tento krátky článok určený práve pre Vás. Ak chcete obnoviť pripojenie odberného miesta zemného plynu, na ktorom je demontovaný plynomer, je tento krátky článok určený práve pre Vás. Na odbernom mieste môže byť […]

Pripojenie elektriny po dlhodobom odpojení – obnova

Pripojenie elektriny po dlhodobom odpojení – obnova Ak chcete obnoviť pripojenie odberného miesta, na ktorom je demontovaný elektromer (nie z dôvodu odpojenia pre neuhrádzanie záväzkov), je tento krátky článok určený práve pre Vás. Na odbernom mieste môže byť elektromer zdemontovaný z viacerých dôvodov. Medzi najbežnejšie patrí rekonštrukcia objektu (domu, bytu, chaty) alebo jeho dlhodobé nevyužitie (zdedený […]

Prepis plynu pri zmene majiteľa nehnuteľnosti

Prepis plynu pri zmene majiteľa nehnuteľnosti Prepis zemného plynu, alebo prepis elektriny je udalosť, s ktorou sa zvyčajne stretáme pri darovaní alebo kúpe domu, byt. Niekedy sa s procesom zmeny odberateľa plynu stretáme i pri zmene nájomníka, v tomto prípade je to však skôr výnimka. Poďme sa pozrieť ako zrealizovať prepis plynu z pôvodného vlastníka […]

Prepis elektriny pri zmene majiteľa nehnuteľnosti

Prepis elektriny pri zmene majiteľa nehnuteľnosti S prepisom elektriny, alebo prepisom plynu sa stretáme v bežnom živote len príležitostne. Zvyčajne sa jedná o kúpu domu, bytu, chaty prípadne ich darovanie. Často sa realizuje aj pri dlhodobom prenájme nehnuteľnosti. Poďme sa pozrieť ako zrealizovať prepis elektriny z pôvodného vlastníka a odberateľa na nového. Vysvetlime si jednotlivé […]